20.05.2017., K.Simanovičs, Apd 7:55–60, “Debesīm jābūt atvērtām”

Pastāsti citiem

“..ir tikai viens veids, kā ļaut debesīm aizvien būt atvērtām, kā ļaut arī citiem ieraudzīt Dieva labvēlīgo klātbūtni,– liekot ļaunumam apstāties pie sevis, nenododot to tālāk. Sauls, kurš bija Stefana nāves iniciators, kā zinām, vēlāk dramatiska pārdzīvojuma rezultātā pats kļuva par Kristus sekotāju un pieņēma Pāvila vārdu. Viņš stāstīja citiem, ka esot saticis Kristu uz Damaskas ceļa, kur tas esot viņam teicis: “Es esmu Jēzus, ko tu vajā. Celies augšā un nostājies uz savām kājām; es parādījos tev tādēļ, ka esmu izraudzījis tevi par kalpu un liecinieku tam, ko tu redzēji un ko es tev rādīšu.” (Apd 26:15–18) Tieši Stefana dzīve un nāve bija pirmā reize, kad Sauls bija kļuvis par liecinieku Dieva mīlestības dziļumam un plašumam. Turpmāk šāda mīlestība būs jāmācās iemiesot Saulam pašam. Debesīm ir jābūt atvērtām.”

Mācītājs: Kaspars Simanovičs.
Lasījums: Apustuļu darbu grāmatas 7. nodaļa, 55. līdz 60. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk