20.09.2015., K.Žols, Mk 9:30-37

Pastāsti citiem

Mācītājs: Kārlis Žols.
K. Žols bijis Ziemeļkalifornijas draudzes mācītājs un LELBĀL Rietumu apgabala prāvests. Līdz 2000. gadam bijis mācītājs Rīgas Lutera draudzē.
Lasījums: Marka evaņģēlija 9. nodaļas 30. līdz 37. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk