20.10.2016., U.Salna, Mt 22:15-22, “Un Dievam to, kas Dieva”

Pastāsti citiem

Vienīgais, ko tu vari atdot Dievam, veltīt Dievam – ir tava paļāvība uz Viņu, tava ticība Viņam. Jo ticība un paļāvība nav tavu pūliņu, disciplīnas un godaprāta rezultāts. Tā pati nāk no Dieva, tā ir Dieva žēlastība, tā pieder Viņam. Vienīgais, ko tu vari dot Dievam, – ir pieņemt to, kas no Viņa nāk. Dievam no Tevis nav vajadzīgs nekas, lai Tevi mīlētu, pieņemtu un vadītu. Viņš tāds ir un tāda ir Viņa griba, un tā ir visas tavas esamības jēga – pieņemt šo mīlestību. Pieņemt to caur Dieva Vārda uzklausīšanu, caur Svēto Vakarēdienu un draudzes kopību – jo nav nekā vairāk, ko tu varētu darīt, lai atdotu Dievam to, kas Dieva. Viss pārējais nāks no tavas Dieva mīlestībā pārveidotās sirds.

Lutera akadēmijas students Uģis Salna.
Lasījums: Mateja evaņģēlija 22. nodaļa, 15. līdz 22. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk