20.11.2017., I.Paičs, “Saņemt svētību un būt par svētību. Ievads.”

Pastāsti citiem

Ko īsti tas nozīmē – sekot Kristum? Vai runa ir tikai par piederību baznīcai? Vai par piekrišanu kādiem apgalvojumiem vai morāles normām?

Jēzus lieto grieķu valodas vārdu makarioi, kuru var tulkot vairākās nozīmēs: svētīts, svētīgs, laimīgs, svētlaimīgs, sev un citiem par svētību esošs. Jēzus svētības vārdi Mateja evaņģēlija 5. nodaļā atklāj Jēzus izpratni par to, ko nozīmē un kādai būtu jāizskatās sekošanai Viņam, un parāda, ka tās ir personības iezīmes un attieksme pret pasauli, kas padara cilvēku piederīgu Dieva iecerētajai nākotnei.
Lekciju cikls par to, kā saņemt svētību no Dieva un dzīves, kā mācīties būt laimīgam un nobriedušam cilvēkam, kurš ir par svētību arī citiem.

Mācītājs Indulis Paičs.
Meditācijas vakars Rīgas Lutera draudzē 20.11.2017.

Print Friendly
Lasīt tālāk