20.12.2015., I.Paičs, Lk 3:1-6, “Jāņa Kristītāja vēsts”

Pastāsti citiem

Jāņa Kristītāja laikā Vecās Derības iesāktais ceļš ir tiešām spēcīgi novirzījies – no praktiskas, reālas, taustāmas dzīves un attiecībām akcents pārvirzījies uz teorētiskām zināšanām un atziņām grieķu neoplatonistu stilā. Cilvēki aizstājuši reālas dzīves pārmaiņas ar fantāzijām par garīgām pasaulēm un debesu ainavām.
Un tad tuksnesī Dieva vārds nāk pār Jāni. Atļaujiet interpretēt Jāņa vēsti: Tas, ko mēs darām, ir pilnīgi aplami! Jāatgriežas atpakaļ pie pamatiem, jāmaina domāšanas virziens, jāmaina pieeja dzīvei un reliģijai. Dieva sākotnējais nodoms bija konkrēts: šajā zemē, šajā valstī, šajā sabiedrībā, kuru pašlaik veidojam, Dievs vēlas atklāties mūsu attieksmē vienam pret otru. Dievs mums apsolīja nevis netveramus labumus citā pasaulē, bet sacīja: ja jūs turēsieties pie Maniem vārdiem, jūs dzīvosit šajā zemē, ko Es jums esmu devis, zemē, kurā piens un medus tek!

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Lūkas evaņģēlija 3. nodaļas 1. līdz 6. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk