27.06.2013, L.Rozentāls, Ef.2:19-22, “Kristietības sirds IV: Jēzus”

Pastāsti citiem

Jēzus ir kristietības sirds. Šī sirds ir dzīva, ja mēs caur Jēzu un nevis caur ko citu raugāmies uz Dievu, ja mēs visu, kas rakstīts Bībelē, mēram ar Jēzu un ne ar ko citu un, ja mūsu ticība Dievam ir uzticēšanās Jēzus Kristus dzīvei, nāvei, augšāmcelšanai, visam viņa ceļam, visam, kas Viņš ir un kur mūs ved.
Un, ja šī sirds pukst arī mūsos, arī mēs esam dzīvi, autentiski, patiesi.
Topam uzcelti par Dieva mājokli Garā.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Pāvila vēstule Efeziešiem, 2. nodaļas 19. līdz 22. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk