21.09.2013, K.Simanovičs, 3Moz.19:1-2,9-18, “Svētuma mērs”

Pastāsti citiem

Dieva aicinājumu uz svētumu ikviens cilvēks saprot citādi. Iespējams, tas tādēļ, ka mēs paši esam tik atšķirīgi. Un Dievs jau arī aicina būt atšķirīgiem. Bet kāds tad ir svētuma mērs? Nereti šis jēdziens raisa asociācijas ar pretstatu veidošanu, piemēram, labais – ļaunais u.tml. Jēzus, uzrunājot savus klausītājus, lieto vārdu „pilnība”.
„Mēs visi esam ceļā. Visi. Neatkarīgi no etniskās, politiskās vai reliģiskās piederības. Mēs esam ceļā uz savas dzīves piepildījumu. Jā, mums ir jābūt atšķirīgiem! Jā, mums ir jābūt svētiem! Tikai mērs, ar ko mērīt, nav citi cilvēki un viņu dzīves – tas esmu es pats. „Esiet svēti!” nozīmē „Pārvari sevi, uzdrīksties, realizē, piepildi, īsteno savu potenciālu!” Katru dienu manī jānomirst vecajam cilvēkam, katru dienu manī jāpiedzimst jaunajam – labākam, Kristum tuvākam un līdzīgākam.”

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Trešā Mozus grāmata, 19. nodaļa, 1. un 2. pants, 9. līdz 18. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk