21.03.2015., L.Rozentāls, Dan 2:22, 1kor 2:10-14, “Mistiķu ceļš. Dieva dažādās sejas”

Pastāsti citiem

Jēzus vēsts kodols ir pārmaiņas. Kurš grib Jēzum sekot, tam vienmēr no jauna ir jāšķiras no mīļām un iesīkstējušajām pārliecībām. Viņam jāpiedzīvo, kā atkal jauna kļūst ticība, ieskati un pārliecības. Tas ir pārsteidzošais garīguma paradokss: tikai augot un mainoties mēs, cilvēki, paliekam uzticīgi sev un mūsu Dievam. Kurš grib pieķerties savam pazīstamajam Dieva priekšstatam, tas Dievu pazaudēs. Viņš ir kā mūsu pašu ķermenis: tas izdzīvo tāpēc, ka nepārtraukti atjaunojas. Vienā sekundē mūsu ķermenī nomirst apmēram 50 miljonu šūnu, kuras tiek aizvietotas ar jaunām. Mēs, cilvēki, – tāpat kā visa daba – atrodamies nepārtrauktās pārmaiņās un augšanā. Tajā balstās mūsu identitāte.
Kurš to akceptē, tas spēj apzināties un novērtēt neiedomājamo apziņas pakāpju vērtību. Katra pakāpe ienes savu neaizstājamo pienesumu visam kopumam. Nevienai pakāpei nevar pārlekt pāri, katrai piemīt tās ļoti īpašā dāvana, bez kuras iztrūkst kas izšķiroši svarīgs lielajam veselumam.
SMILŠKRĀSA līdz ar sevi atnes cieņu pret ķermeni, ka to ir jāpabaro un jāļaujas tikt pabarotam. PURPURS dod ieguldījumu ciešām ģimenes un sabiedriskām saitēm. Mūsu sabiedrības un indivīdi būtu daudz nabagākas bez SARKANĀ drosmes un atklājējgara, bez ZILĀ skaidrās kārtības un uzticamās pastāvības. ORANŽĀ racionalitāte ļauj izprast pasauli un mums pašiem sevi, ZAĻĀ sirds siltums iekļauj sevi ikvienu, integrējot minoritātes un autsaiderus. Visu to izprot DZELTENAIS un spēj to cienīt. DZELTENAIS visām iepriekšējām pakāpēm sajusties tiesīgām un rod tām nozīmīgu vietu visā lielajā veselumā. TIRKĪZS apvāršņus paplašina tiktāl, ka aptver visu zemi ar visām tās dzīvības formām, jā visu Kosmosu. KORALLIS visbeidzot šajā neaptveramajā veselumā atrod jaunus garīgus uzdevumus bezgalīgā tiešsaistē esošajam indivīdam.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Daniēla grāmata, 2. nodaļa, 22. pants, Pāvila 1. vēstule korintiešiem, 2. nodaļa, 10 līdz 14. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk