21.04.2018., U.Salna, 1Jņ 1:5-9, “Gaisma, kurā nav nekādas tumsas”

Pastāsti citiem

Visdziļākajā mūsu patības līmenī visi esam savažoti ar vienu un to pašu – bailēm mūžības priekšā, bailēm izzust bez pēdām un bez jēgas, bailēm būt nevajadzīgiem un nemīlētiem. Šīs bailes ļoti reti nonāk apziņas līmenī, tajā mēs vienkārši saskaramies jau ar sekām – katrs pēc savas pieredzes, iedzimtajām nosliecēm, ārējām ietekmēm. Un visbiežāk mēs gluži automātiski meklējam tam attaisnojumu tieši turpat – ko var darīt, tāds esmu piedzimis, tādu dzīve mani izveidojusi, redz, nonācu tādā un tādā ietekmē…
Ar to pašu arī esam nonākuši stāvoklī, par kuru Jānis raksta – ja sakām, ka mums nav grēka, mēs maldinām paši sevi! Un patiesībā, pat ja sakām – jā, te nu ir mani grēki, esmu nodarījis to vai šo, esmu pārkāpis kādus principus, esmu darījis pāri cilvēkiem un sev, bet izvairāmies redzēt un atzīt pašu pamatu – neuzticēšanos Dievam un Viņa dāvātajai dzīvei, joprojām esam turpat..
Pa īstam atzīties, pa īstam nožēlot, pa īstam piedzīvot piedošanu un atbrīvošanos, ir iespējams tad, kad esi drošā paļāvībā, ka tevi uzklausa kāds, kas patiešām tevi mīl. Tādēļ atzīšanās un piedošanas patiesais avots vienmēr ir Dievs pats – tāds, kādu pazīstam no Kristus liecības – tik pilnīgs savā mīlestībā, ka šīs patiesības dēļ atdeva savu dzīvību. Un tomēr ar zināšanu nepietiek, ir nepieciešama pieredze, ir nepieciešams pieredzēt šī piedošanas gara pieskārienu – un tā ir Dieva dāvana, ja tas var nākt caur otru cilvēku. Kad Kristus, atkal saskaņā ar tā paša Jāņa atstāstīto, saka – no tā jūs pazīs kā manus mācekļus, ka jums būs mīlestība savā starpā, Viņš runā par iespēju piedzīvot Viņa piedodošā un mīlošā Gara klātbūtni īstā, dzīvā cilvēkā, līdzgaitniekā, ceļabiedrā pretī tam apsolījumam, kas mums ir dots – dzīvot tādu dzīvi, kura savā piepildījumā kļūst piederīga mūžīgai dzīvībai.

Evaņģēlists Uģis Salna.
Lasījums: Jāņa 1. vēstules 1. nodaļa, 5. līdz 9. pants.

# Torņakalna mediatēka var pastāvēt tikai pateicoties jūsu ziedojumiem. Paldies par sniegto atbalstu! www.paypal.me/luteradraudze

Print Friendly
Lasīt tālāk