21.08.2014., I.Paičs, Jes 40:26-31, “Pasaules radīšana noris šobrīd”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Pravieša Jesajas grāmata, 40. nodaļa, 26. līdz 31. pants.

Sacīt, ka Dievs ir visa radītājs, nenozīmē runāt par kādiem tāliem pagātnes notikumiem. Tas nozīmē ko būtisku pateikt par šo mirkli, jo Radītājs šo pasauli joprojām rada! Mums ir iespēja piedalīties šīs pasaules un mūsu dzīves radīšanas procesā – tāpēc mēs dzīvojam, lai piedalītos pie Dieva darbiem.
Kāpēc pasaulē ir bēdas? Vai tādu Dievs mūsu dzīvi ir radījis? Nē! Bēdas šajā pasaulē ir nevis tāpēc, ka Dievs ir gribējis, lai mēs dzīvojam ciešanās un grūtībās, bet tāpēc, ka šī pasaule vēl aizvien ne tuvu nav tāda, kādu Dievs to ir iecerējis!
Sastopoties ar ciešanām un netaisnību, Jēzus aicina mūs nevis meklēt vainīgos, bet rīkoties, lai šīs bēdas mazinātu. Dievs mums ir devis visus nepieciešamos instrumentus, lai mēs varētu šo pasauli dziedināt un pabeigt, un savu dzīvi izglābt.
Dievs nav mums devis gatavu paradīzi. Viņš mūs ir iesaistījis pasaules tapšanā!

Print Friendly
Lasīt tālāk