21.08.2016., L.Rozentāls, Mt 26:36-46, “Ko nozīmē “pieņemt ciešanas”?”

Pastāsti citiem

Tad, kad ciešanas tiek apstiprinātas par realitāti, parādās gaisma, kas ir atrodama jebkurā realitātes gabaliņā. Jo katrā realitātē ir klātesošs Dievs. Viņš nevis rada visu realitāti, bet ir tajā klātesošs. Vienīgais ceļš kā iegūt Viņa spēku, ir šo realitāti pieņemt un apstiprināt, pamosties nevis no nepatīkamas realitātes, bet pamosties realitātē.

Un mīlēt to. Nevis mazohistiski mīlēt ciešanas un iedomāties, ka tās ir nepieciešamas, lai kaut ko saprastu, lai kļūtu labāki cilvēki, ka tās ir mums uzliktas par to vai ko citu, bet mīlēt realitāti, kurā ir iespējamas arī ciešanas. Nevis tiekties pēc tādas realitātes, kur ciešanu vairs nav, bet gan mīlēt realitāti, kurā ir iespējamas gan ciešanas, gan arī prieks. Mīlēt nevis izciest, panest, izturēt. Man šķiet, ka tieši šī realitātes mīlestība ļāva Jēzum nepalikt sabrukušam savā lūgšanas vietā Ģetzemanē, bet celties un iet – tur, kur Viņu veda viņa ceļš, bet mums tur, kur katru mūs vada mūsu ceļš.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Mateja evaņģēlija 26. nodaļa, 36. līdz 46. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk