21.09.2017., I.Paičs, Mt 9:18-26, “Dzīvības spēks”

Pastāsti citiem

Jāņa evaņģēlijs kādā vietā runā par Jēzus dzīves mērķi: Es esmu nācis, lai tiem (proti, Jēzus mācekļiem – mums visiem) būtu dzīvības pilnība. Tāda bija pirmo mācekļu pieredze ar Kristu: Viņš ir viņus izglābis, Viņš ir piešķīris tiem īsto, patieso, pilnvērtīgo dzīvi. Bez sastapšanās ar šo neparasto cilvēku, Dieva Dēlu, viss viņu dzīvēs būtu turpinājies pa vecam un kaut kas ļoti būtisks nemaz nebūtu noticis.
Jautājums ir par to, kā šis dzīvības spēks nonāk līdz mums – un kāpēc mums nebūt ne vienmēr ir tāda priecīga sajūta, ka mūsu dzīvē aumaļām plūst Jāņa evaņģēlijā pieminētā dzīvības pārpilnība… Kāpēc tā ir? Un ko mums ar to iesākt?

Mācītājs Indulis Paičs.
Lasījums: Mateja evaņģēlija 9. nodaļa, 18. līdz 26. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk