22.06.2017., U.Salna, Mt 9:35-10:8, “Pie kā Dievs vēršas vispirms?”

Pastāsti citiem

Tas Gars, tā pasaules izjūta, ko varam iepazīt Kristū, tas spēks, kas katram cilvēkam ļauj dzīvot, būt kopībā ar citiem, sajust savu piederību un vajadzību – tas pats Gars arī ir pamats Jēzus aicinājumam saviem mācekļiem: “Ejiet un sludiniet: Debesu valstība ir klāt. Dziediniet slimus, uzceliet mirušus, šķīstiet spitālīgus, izdzeniet dēmonus; bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas dodiet.” Kā rakstīts – Viņš iežēlojās par cilvēkiem, jo tie bija novārguši un pamesti kā avis, kurām nav gana. Un tā nepārprotami ir izjūta, ar kādu ir gluži viegli sākt raudzīties arī šodienas pasaulē, sabiedrībā mums apkārt. Jo ir ļoti viegli tā uzreiz nošķirt – te esam mēs, Kristus Baznīca, bet tur, lūk, ārpusē – samaitātā pagānu pilsēta, Samarija, Sodoma un Gomora. Pazudušie. Bet pretēji tam, kā mums ir visvieglāk uzlūkot sevi – proti, kā nošķirtos, Kristū apsolījumu mūžīgai dzīvībai saņēmušos, iepretim pasaulei, kurai pilnīgi noteikti nepieciešams mainīties, lai neietu pazušanā, Jēzus kā tos, kam vispirms nepieciešama dziedināšana, pārmaiņas, jā – pat kā tos, kam nepieciešama Debesu valstības pasludināšana – norāda Dieva draudzi, Dieva tautu.

Lutera akadēmijas students Uģis Salna.
Lasījums: no Mateja evaņģēlija 9. nodaļas 35. panta līdz 10. nodaļas 8. pantam.

Print Friendly
Lasīt tālāk