22.07.2017., L.Rozentāls, 1Moz 17:1-7, “Paši ticības pamati”

Pastāsti citiem

Mācītājs Linards Rozentāls.
Lasījums: 1. Mozus grāmatas 17. nodaļa, 1. līdz 7. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk