22.07.2018., L.Rozentāls, Mk 6:30-34, 53-56, “Sabats starp vienu un otru krastu”

Pastāsti citiem