22.09.2013, K.Simanovičs, Mt.9:1-8, “Brīnums lai kļūst par ikdienu”

Pastāsti citiem

Katra cilvēka dzīvē svarīga nozīme ir savstarpējām attiecībām; savukārt viena no visgrūtāk apgūstamajām prasmēm ir atbildības uzņemšanās par savu rīcību un, protams, dzīvi kopumā. Pārsvarā mūsu rīcību nosaka vēlme izdzīvot, kas sevī var ietvert statusa, vietas sabiedrībā vai reputācijas saglabāšanu. Nereti šie izdzīvošanas noteikumi ir pat ļoti skarbi, savukārt, ja notiek kaut neliela atkāpšanās no tiem, mēs apmulstam – šķiet, ka notiek brīnums!
„Dzīvot normālu, parastu ikdienas dzīvi kopībā ar līdzcilvēkiem savstarpējā cieņā un respektā, būt brīvam, nebaidīties par savu vietu zem saules, nebaidīties, ka tiksi ļaunprātīgi izmantots, nostumts malā un izraidīts – mums tas varbūt arī ir brīnums, taču Dievs to labprāt redzētu kā mūsu ikdienu. Jēzus caur neskaitāmiem dziedināšanas notikumiem apliecina, ka tāda dzīve ir iespējama. Ir iespējams mīlēt bez aprēķina, piedot bez nosacījumiem, ir iespējams nekultivēt aizspriedumus un neizmantot vienam otru ļaunprātīgi. Dieva acīs ikviens cilvēks ir šādas dzīves vērts.”

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Mateja evaņģēlijs, 9. nodaļa, 1. līdz 8. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk