23.03.2017., R.Pētersons, Jņ 4:5-36, “Paceliet savas acis”

Pastāsti citiem

Jēzus saka: “Paceliet savas acis un skatiet druvas, kas jau ir baltas pļaujai.” Šajā laikā esam aicināti pārdomāt ne tikai, to ko redzam, kam ļaujam caur acīm iemājot mūsu sirdīs, bet arī, to kā Dievs redz un uzlūko realitāti.
Cilvēki aizvien ir izslāpuši pēc Dievišķā ūdens viņu dzīvēs. Vai mēs to spējam redzēt? Cilvēki dzer, bet ir izslāpuši; cilvēki tiecas pēc miera, bet nevar to atrast; cilvēki meklē mīlestību, bet nezinādami dzen to prom.
Jēzus saruna ar samariešu sievieti pie ūdens akas skaidri atklāj, kā ieliet Dievišķo ūdeni traukos, lietās, kuras aktuālas konkrētam cilvēkam konkrētā laikā. Sieviete, saņēmusi dzīvības ūdeni, kas veldzē garu ar mūžības straumēm, pulcina pilsētas ļaudis pie Dzīvā avota – Jēzus Kristus, kamēr Jēzus mācekļi no pilsētas atgriežas tikai ar iepirkuma maisiņiem. Jau pļāvējs saņem algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos abi, sējējs un pļāvējs.

Evaņģēlists Rolands Pētersons.
Lasījums: Jāņa evaņģēlija 4. nodaļa, 5. līdz 36. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk