23.05.2015., L.Rozentāls, Jl 3:1-5, “Svētais gars – mīlestības izraisītas pārmaiņas”

Pastāsti citiem

Gars ir tas radošais spēks, bez kura nekas nevar rasties. Un tāpēc Gars vienmēr darbojas no dziļumiem uz āru. Kad mēs savos dziļumos izjūtam mudinājumu kaut ko veidot, celt, attīstīt, aizstāvēt, iniciēt, kad sajūtam kādu spēku, kas grib lauzties no mums ārā – tad te ir runa par šo Gara pūsmu. Kad kaut kas nav vairs tikai ārējs pienākums, slogs, bet gan kļūst par iekšēju dzenuli – kaut ko tādu, ko darīt ir aicinājums, iedvesma, iekšēja degsme, mūsos ir atvērušies šie Gara dziļumi. To, ko darām labprāt un no sirds, neknapinoties, negaužoties, neslinkojot, tas ir Svētā Gara darbs mūsos. Svētā Gara piepildīts cilvēks tāpēc ir nevis kaut kāds šausmīgi garīgs cilvēks, bet gan tāds, kura dzīves lielāko daļu aizņem tas, ko cilvēks dara no saviem dziļumiem, ar savu iekšējo degsmi, argumentāciju, nevis kā slogu, pienākumu, darbu, kas jādara, lai nopelnītu naudu. Ja Bībeles grāmatas būtu rakstītas tāpēc, ka to autoriem vajadzēja nopelnīt naudu iztikai, tā nebūtu Bībele.

Mācītājs: Linards Rozentāls.
Lasījums: Joela grāmatas 3. nodaļa, 1. līdz 5. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk