23.07.2016., K.Simanovičs, 1kor 10:1-13, “Vecās rētas un jaunā dzīve”

Pastāsti citiem

„Mēs esam liecinieki, kā Kristus dzīve, nāve un augšāmcelšanās ir atnesusi jaunas dzīves, jauna laikmeta sākumu. Vecajai domāšanai, tai, kura neuzticas un lūkojas ar aizdomām uz Dieva žēlastību, ir jābeidzas. Tautas vēsturē mēs ne reizi vien esam redzējuši, ar ko šāda neuzticēšanās Dieva vadībai beidzas (ne tikai toreiz, bet joprojām) – tās ir izpostītas dzīves, nepiepildīti sapņi, neīstenotas cerības, tās ir sāpes, ciešanas un vardarbība no paaudzes paaudzē. „Tādēļ, kurš iedomājas, ka viņš stāv, lai raugās, ka nekrīt.””

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Pāvila 1. vēstule korintiešiem, 10. nodaļa, 1. līdz 13. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk