23.08.2014., I.Paičs, Ps 42, “Ceļš pretī Dieva sastapšanai”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: 42. psalms.

Gan šis psalms, gan daudzas citas Bībeles vietas runā par kādu ceļu, kas dod iespēju tuvoties Dieva klātbūtnei, jo vienīgi tā spēj dziedināt dvēseles plosīšanos un nemieru mūsos.
Ceļš pretī Dieva sastapšanai ir lūgšanas ceļš, kuru, līdzīgi kā saiešanas telti un vēlāk Jeruzalemes templi, var sadalīt trīs daļās jeb stadijās:
1. lūgšanas stadija ir tempļa ārējā pagalma lūgšana un saistās ar Jēzus vārdiem: „Lūdziet, un jums taps dots”. Mēs vārdos izsakām Dievam savas vajadzības un vēlmes.
2. lūgšanas stadijā, ko var saistīt ar saiešanas telts vai tempļa telpu – svēto vietu, mēs no jautāšanas un lūgšanas esam nonākuši pie meklēšanas, „meklējiet, tad jūs atradīsiet”. Mēs meklējam pašu Devēju, ne vairs Viņa dāvanas. Sirds slāpst pēc dzīvā Dieva. Jo tuvāk mēs esam Dievam, jo lielāku tiekšanos un slāpes izjūtam.
3. lūgšanas stadija ir kā tempļa vissvētākā vieta – īpašs, reti piedzīvojams brīdis. „Klauvējiet, tad jums taps atvērts”. Mēs vairs nejautājam un nesaucam, mēs vienkārši esam. Lūgšanas augstākais mērķis ir Dieva klātbūtnes baudīšana. Tikai šeit ir īsts miers un tikai šī vistiešākā Dieva klātbūtne patiešām maina cilvēku.

Print Friendly
Lasīt tālāk