23.08.2015., L.Rozentāls, 1Moz 2:15, “Dievs nediriģē, bet komponē”

Pastāsti citiem

Sargāt un apstrādāt, kalpot un rūpēties – tie ir rīki kā veidojas labāka un laimīgāka dzīve. Tieši tas ir – manā izpratnē – Dieva nodoms: lai mēs dzīvotu labas un laimīgas dzīves, vēl vairāk, lai mēs dzīvi izbaudītu. Bet – ar vienu bet. Lai mēs visi izbaudītu dzīves. Nevis tikai daži, jo viņiem paveicies vai trāpījies mantojums, vai varēts izpiest no pasaules pietiekami daudz resursu. Nē, nevis daži, bet visi. Mūsu dzīves baudīšanas veidam jābūt tādam, kas vairo citu cilvēku spēju un iespēju izbaudīt savas dzīves.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: 1. Mozus grāmatas 2. nodaļas 15. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk