24.01.2015., L.Rozentāls, 1Sam 3:1-21, “Miers un spontanitāte”

Pastāsti citiem

Šis stāsts mums ir ļoti nozīmīgs tāpēc, ka pēc daudzu cilvēka un cilvēces attīstības pētnieku domām, mūsu kristīgais, bet ne tikai kristīgais garīgums ieiet laikmetā vai attīstības stadijā, kur ļoti svarīga kļūst tiešā pieredze. Mūsu laikmetā spēt dzirdēt, spēt ieklausīties kļūst ļoti nozīmīga garīgās izaugsmes daļa. Nevis tikai piederēt pie kaut kā, nevis tikai piedalīties kā vērotājam, nevis tikai pieņemt ar prātu, bet atrasties sarunā, dzirdēt, pieredzēt – tie ir mūsu laikmeta kristīgā garīguma atslēgas vārdi. Mūsu laikmeta jautājums ir tas, uz kuru atbildi Dievs sniedz Samuēlam, kaut arī viņš šo jautājumu vēl nemaz nejautāja: “Kā lai es nonāku pie pieredzama un cilvēciska Dieva?” Taču mūsu laika cilvēks šo jautājumu jautā. Un jautā tāpēc, ka vēlas dzīves gudrību saņemt ne tikai sprediķos vai domājot, analizējot un saprotot, bet gan autentiski sajūtot, piedzīvojot, kā kaut ko tādu, kas uzrunā gan ķermeni, gan sirdi, gan prātu.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: 1. Samuēla grāmata, 3. nodaļa.

Print Friendly
Lasīt tālāk