24.03.2018., U.Salna, 2kor 3:12-18, “Noņemt pārsegu no sirdīm”

Pastāsti citiem

Rakstot savā vēstulē Korintas kristiešiem par to, kā Vecās Derības vārdi, akmenī iekalti, ir kļuvuši par sastingušiem baušļiem, kas savažo ikvienu, kurš dzīvības ceļu cenšas atrast, sekojot likumam, viņam diez vai bija prātā doma, ka vēlākos laikmetos kristieši pieķersies arī viņa rakstītajam kā sastingušam likumam, patiesībā radot tādu pašu ticības veidu, kuram Pāvils pats tik stingri pretojās!
Jo īpaši mūsu laikmetā, kad vienkārša likuma pasludināšana vairs nespēj apziņā iezīmēt grēka patieso dabu, izgaismot apsegu uz cilvēka sirds, mums Dieva likuma galīgais un nepielūdzamais raksturs ir jāatklāj visos citos iespējamos veidos – tā lai cilvēks sāktu apzināties, cik ļoti tie postošie dvēseles spēki, ko apzīmējam ar vārdu “grēks”, spēj lauzt un plosīt cilvēka garu; cik ļoti dažādas dēmoniskas atkarības un līdzatkarības veido grūti sagraujamas postošas attiecību sistēmas. Lai to saskatītu, viens no ceļiem, pat nepieciešamiem ceļiem ir ieklausīšanās sevī, ieklausīšanās tajā, kas notiek paša sirdī. Ne tādā ziņā, ka sastopot pašam savas dvēseles dzīles, to drīkstētu pielīdzināt Dieva pieredzes iegūšanai. Runa ir par to, ka saklausot savas sirds svārstības un kustības, uzmanīgi vērojot tur mītošās gara strāvas, rodas iespēja tās izvērtēt iepretim Kristus liecības garam, kas vistiešāk spēj apskalot cilvēka sirdi, lasot un uzklausot Rakstus, kopībā nākot pie Vakarēdiena, mācoties būt uzmanīgiem citam pret citu, nemitīgi rēķinoties ar savu grēcīgo uztveri.
Vienmēr paliek pamatā pats svarīgākais – Dievs vēlas mūs izraut no grēka un nāves varas. Mēs to zinām tāpēc, ka uzticamies vienam – Jēzū ir atklāta visa Dieva pilnība, visa Dieva personība, kas joprojām un līdz laiku beigām neizplēnot izlej savu Garu pār ikvienu. Tajā mums ir dota pestīšana, atbrīvošana no grēka un nāves baiļu varas.

Evaņģēlists Uģis Salna.
Lasījums: Pāvila 2. vēstule korintiešiem, 3. nodaļa, 12. līdz 18. pants.

# Torņakalna mediatēka var pastāvēt tikai pateicoties jūsu ziedojumiem. Paldies par sniegto atbalstu! www.paypal.me/luteradraudze

Print Friendly
Lasīt tālāk