24.04.2016., L.Rozentāls, 1kor 15:35-44, “Kā mums augšāmcelties?”

Pastāsti citiem

Augšāmcelšanās ir matērijas pārveidošanās. Šo jauno Kristus ķermeni pazīst daudz vairāk pēc tā, kas Jēzum iekšā, pēc mīlestības, nevis pēc ierastajiem sejas vaibstiem. Šajā Kristus augšāmceltajā ķermenī pamazām ienāk visa cilvēce. Tas ir tas, ko mēs ik svētdienu piedzīvojam Svētajā Vakarēdienā. Saņemot maizi un vīnu, mēs ieejam Dieva valstībā, mēs piedzīvojam šīs debesu viesības, un tā ir nevis individuāla, bet kopīga pieredze. Tur uz mirkli, kas pagaidām ir diezgan gaistošs, izveidojas jauna veida brālība, par kuru ciešāks nav nekas pasaulē. Tur uz mirkli ir attiecības, kuras panes visu, piedod visu, izlīdzina visu, kur mēs esam un dzeram tā, kā nekad un nekur citur, jo mēs pieredzam matērijā Kristu un tas ir tikai pats sākums tam, kas jau notiek un ir mūsu vidū. To pieredzēt ir svarīgi tāpēc, lai Kristus lieta nekad nenomirtu mūsos. Lai izjūta par cilvēci, kas var būt viena cilts un ģimene, nekad nenodzistu mūsos. Lai izjūta, ka mēs esam katrs mīlēti, cienīti, jēgpilni, skaisti un, patiesībā, laimīgi, nesaplaktu mūsos.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Pāvila 1. vēstule korintiešiem, 15. nodaļa, 35. līdz 44. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk