24.07.2016., I.Paičs, Lk 18:9-14, “Dievs ir dzīvs!”

Pastāsti citiem

Bauslības un evaņģēlija kontrasts mums parāda dziļāko kristietības izpratni par Dievu: Dievs nav kāds “princips” vai “likums”, bet dzīva, aktīva Realitāte. Un dzīvība pastāv tikai tur, kur savienojas un līdzsvarojas pretpoli – tur, kur notiek nemitīgs process un kustība.
Būt Kristus māceklim nozīmē nevis zināt kādas pareizās atbildes, bet gan prast dzīvot saskaņā ar Kristus garu. Visa sāls ir pielietojumā –tur nelīdz piekrišana citu cilvēku sniegtām atbildēm, nepieciešams pašam mācīties, klupt un atkal celties, līdz kamēr cilvēks spēj izjust iekšēju līdzsvaru un iemācās iet par Kristus rādīto ceļu. Cilvēks var sacīt, ka zina Bībeles mācību tad, ja prot to pielietot savā dzīvē. Svarīgs ir gars – praktiskā attieksme un attiecību veids, nevis burts – pareizās atbildes un morāles prasības, kas paliek ārpus paša sirds un dzīves.

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Lūkas evaņģēlija 18. nodaļa, 9. līdz 14. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk