24.12.2015., L.Rozentāls, Lk 2:1-16, “Jēzus dzīve vienā komatā”

Pastāsti citiem

Kas ir šis Jēzus, kura piedzimšanu katru gadu svinam. Kas gan Viņā tāds īpašs, ka mēs šajos garajos ziemas vakaros tam pievēršam tik lielu uzmanību? Veltam Viņam vienus no lielākajiem mūsu svētkiem. Sākam ar Viņu mūsu laika skaitīšanu. Daudzi saka – Viņš ir kā iegriezums pasaules vēsturē, ar kuru sākas kas pilnīgi jauns. Taču, kas ir šis pilnīgi jaunais?
Kristietības pirmajos gadsimtos cilvēki mēģināja to, kas ir Jēzus, izteikt īsos, kodolīgos izteikumos, kurus mēs tagad saucam par ticības apliecībām. Visveiksmīgāk šos izteikumus par to, kas ir Jēzus, izdevās 4. gadsimtā noformulēt Apustuļu ticības apliecībai.
Taču ticības apliecībā par Jēzus dzīvi nav pateikts gandrīz pilnīgi nekas. Lai arī evaņģēliji par to stāsta visnotaļ izsmeļoši, tības apliecībā visa Jēzus dzīve, mācība un darbošanās ir reducēta līdz vienam vienīgam komatam. Jā, tieši tā – līdz komatam. Ticības apliecībā mēs sakām, ka Jēzus ir dzimis no jaunavas Marijas, komats, cietis zem Poncija Pilāta. Tur ir Viņa piedzimšanas stāsts un Viņa miršanas stāsts. It kā piedzimšana un nāve būtu vienīgais, kas ar Jēzu noticis, vai vismaz pats svarīgākais. Bet, kur ir palikusi visa dzīve? Tās izstarojums, iespaids, izraisītās pārvērtības? Dzīve ir paslēpta aiz komata.
Par to, kā tas varēja notikt un kas aiz šī komata tomēr slēpjas – Ziemassvētku svētvakara sprediķis!

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Lūkas evaņģēlija 2. nodaļas 1. līdz 16. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk