24.12.2017., L.Rozentāls, Lk 2:1-7, “Autiņos ietītais Jēzus”

Pastāsti citiem

Cieši autiņos satītais Kristus bērns, silītē ieliktais, atgādina mums par visiem tiem autiņiem, redzamajiem un neredzamajiem, kuros esam satīti mēs, kas sen vairs neesam bērni. Zīmīgi, ka ietīšanu autiņos latīņu valodā apzīmē ar vārdu “involūcija”. Savukārt, iztīšanu no autiņiem – “evolūcija”. Arī latviešu valodā vārds “attīstība” ir saistīts ar iztīstīšanos, attīšanu! Patiesi īstais Ziemassvētku jautājums – vai iesim pa evolūcijas, no autiņiem iztīstīšanās, vai arī involūcijas, autiņos satīstīšanās ceļu? Kam mēs dosim priekšroku, kam savā dzīvē atvēlēsim vietas vairāk? Lai topam attīstīti vai satīstīti? Vai ticība būs veids, kas mūs attīstīs vai satīstīs. Vai Dievs ir nācis, lai mūs un šo pasauli attīstītu vai satīstītu?

Mācītājs Linards Rozentāls.
Lasījums: Lūkas evaņģēlija 2. nodaļa, 1. līdz 7. pants.

20171225_125929

Print Friendly
Lasīt tālāk