25.02.2016., L.Rozentāls, Flp 3:17-21, “Nebūt par ienaidnieku pašam sev”

Pastāsti citiem

Jēzus izaug laukā no pieķeršanās dzīvei un sev – nevis tikai vārdos un sprediķos, bet arī darbos un dzīvē. Viņš padodas nāve, jo atsakās cīnīties par izdzīvošanu, par dzīvi, par sevi, savu labo vārdu, godu, idejām, pārliecībām. Un tad es sāku domāt, ka Kristus krusta ienaidnieks ir cilvēks, kurš ir ienaidnieks savai attīstībai, savai izaugsmei, sevis pāraugšanai, sevis mainīšanai. Kristus krusta ienaidnieks ir tas, kurš tomēr izvēlas labāk palikt pie Ēģiptes labumiem, tomēr labāk palikt pie savas zemes un cilts, labāk palikt muitas būdā vai pie saviem labi zināmajiem tīkliem. Tas ir cilvēks, kurš izvēlas neatsaukties balsij no dziļumiem, kas sauc to nezināmajā, neizpētītajā, neizmērītajā. Tas ir cilvēks, kurš izvēlas dzīvot nevis augšāmcelties. Par to un arī par K.G.Junga pieciem cilvēka attīstības posmiem, atbildības nevis vainas uzņemšanos krusta priekšā – šajā sprediķī.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Pāvila vēstule filipiešiem, 3. nodaļa, 17. līdz 21. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk