25.02.2017., K.Simanovičs, Ps 119:33-40, “Garīgā ceļa apraksts”

Pastāsti citiem

“1) Vispirms tas ir pieņēmums un iedoma, ka cilvēks principā visu var izdarīt pats; ja nu ir kas papildus nepieciešams, tad tās vienkārši ir zināšanas, saprašana par to, kas un kā tieši būtu jādara; 2) kādā dzīves brīdī cilvēks nonāk pie pārliecības, ka šādu jēgpilnu un lietojamu zināšanu avots varētu būt arī Dievs; 3) ieguvis no Dieva jaunas atziņas, cilvēks mērķtiecīgi cenšas sasniegt uzstādītos mērķus; 4) pēc noteikta laika un piepūles, cilvēkā notiek fundamentāls lūzums, un rodas atskārsme, ka paša spēkiem tomēr ne viss ir paveicams – jālūdz, jāļauj pašam Dievam līdzdarboties, izpausties cilvēka dzīvē; 5) visbeidzot – tālākajā garīgajā ceļā spēks un pūliņi jānovirza uz to, lai savā dzīvē saglabātu fokusu uz žēlsirdīgā un darbīgā Dieva klātbūtni.”

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: no 119. psalma 33. līdz 40. pantam.

Print Friendly
Lasīt tālāk