25.02.2018., L.Rozentāls, Mk 8:31-38, “Iziešana vienmēr ir izvēles jautājums”

Pastāsti citiem

Kas gan notiks, ja mēs apstāsimies, atturēsimies, gļēvi izliksimies, ka viss ir labi un pārmaiņas nav nepieciešamas? Uz to norāda Jēzus vārdi, kas tiek lasīti arī katrās iesvētībās: “Kas man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man! Jo, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet, kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Ko gan iegūst cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet nodara ļaunumu savai dvēselei? Un ko cilvēks var dot kā samaksu par savu dvēseli?”
Neiziešana, savas izaugsmes iespējas ignorēšana vai noraidīšana, tikai īstermiņā šķiet izdevīga un ērta. Palikšana pie gaļas podiem Ēģiptes verdzībā nevis došanās tuksnesī tikai īstermiņā sniedz mierinājumu, stabilitāti un drošību. Ilgtermiņā tas ir zaudējums – savas dzīves un dvēseles zaudējums, liekulība, konformisms, Jēzus ceļa neiešana.

Mācītājs Linards Rozentāls.
Lasījums: Marka evaņģēlija 8. nodaļa, 31. līdz 38. pants.

# Torņakalna mediatēka var pastāvēt tikai pateicoties jūsu ziedojumiem. Paldies par sniegto atbalstu!

Print Friendly
Lasīt tālāk