25.05.2014., I.Paičs, 1Moz.1,2, „Sastapšanās iespēja”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Pirmā Mozus grāmata, 1. un 2. nodaļa.

Radīšanas stāsts runā par septiņām dienām, kurās tikusi radīta visa mūsu esamība. Šajā stāstā atklājas virzība pretī  kulminācijai – katrā jaunajā dienā pasaule kļūst arvien bagātīgāka un pilnīgāka.  Viss stāsts tiek virzīts uz Radīšanas septīto dienu, vēl vairāk – mēs varam nojaust, ka cilvēks tiek tieši tādēļ radīts, lai varētu īstenoties šī īpašā – septītā diena!

Par patiesiem cilvēkiem mūs veido tikai šī svētā diena. Tā ir vajadzīga, lai mēs ikdienas plūdumā nepazaudētu sevi un arī Dievu. Šīs dienas klusumā un mierā cilvēks beidzot var būt īsts, sastapties ar mūžību, iepazīt Dievu un tieši Viņā atrast savas cilvēcības pamatu. Bet vai tas patiesi tā cilvēku dzīvēs notiek? Tas nav viegli, dzīvojot šajā tirgus laukumam līdzīgajā pasaulē, kur katrs tiecas īstenot savas intereses un vajadzības.

Septītā diena Radīšanas stāstā vienmēr atgādina par to, ka cilvēka dzīves augstākais mērķis ir mīlēt. Nevies iemīlēties tajās lietās un labumos, ko Dievs mums dod, bet būt gatavam to visu nobīdīt malā un meklēt iespēju sastapt Viņu pašu – šo lietu Radītāju!

Print Friendly
Lasīt tālāk