25.12.2014., I.Paičs, Lk 2:15-20, “Vai eņģelis ir reāls?”

Pastāsti citiem

Jo nereālāku un fantastiskāku mēs aprakstām Jēzu vai kādu Viņa dzīves posmu, jo tālāks no mūsu reālās dzīves Viņš ir un jo mazāka jēga ir aicinājumam sekot Viņam vai mācīties no Viņa. Ziemsvētku evaņģēlija būtiskākā atziņa ir, ka Dievs ir atklājies pavisam reālā, pavisam parastā cilvēkā.
Gani sastopas ar eņģeli. Eņģelis ir vēstnesis – jebkurš radījums vai notikums, caur kuru cilvēkam īpašā veidā atklājas Dieva tuvums un palīdzība. Eņģeļi nav gulbja spārniem apveltīti objekti ārējā pasaulē, tie ir notikumi mūsu iekšējās pieredzes ceļā. Ziemsvētku rīts mūs aicina būt vērīgiem un atvērtiem iepretī Dieva vēstnešiem mūsu dzīvē. Apzināties, ka jebkura vieta, lieta, cilvēks un norise var kļūt par Dieva eņģeli, ja vien mēs vērīgi un ar atvērtu sirdi tam tuvojamies.
Meklē un tu atradīsi! Un tu būs priecīgs un līksms par to, ko esi atradis!

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Lūkas evaņģēlijs, 2. nodaļa, 15. līdz 20. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk