25.12.2015., K.Simanovičs, Lk 2:15-20, “Dažādais ceļš līdz Kristum”

Pastāsti citiem

Izdzirdējuši pasludinājumu par Pestītāja piedzimšanu, gani saņēma norādi: „Redzi, jums šī zīme: jūs atradīsiet bērniņu, autos ietītu un silē gulošu.” (Lk. 2:12) Pārsteidzoši, Jēzus – viņa piedzimšana, dzīve, nāve un augšāmcelšanās – ir zīme, simbols, kura uzdevums bija norādīt, apliecināt Dieva pacietību, žēlastību un mīlestību. Tieši tā Pāvils arī skaidroja – Jēzus ir Dieva ikona. (Kol. 1:15)
Bet, protams, Kristus ir kas vairāk nekā tikai attēls un simbols. „Visai Dieva pilnībai labpatika iemājot viņā,” bija pārliecināts apustulis. (Kol. 1:19) Tas nozīmē, ka viņa tuvumā, uz viņu raugoties, viņā klausoties, cilvēkiem bija iespēja ne tikai dzirdēt, ne tikai aizdomāties par Dieva žēlastību un mīlestību, bet izjust, piedzīvot to kā realitāti, kā īstenību. Bet kas ir Dieva žēlastība un kādēļ par tās iemiesojumu kļuva jaundzimušais bērniņš? To pārdomāt, šai atbildei tuvoties arī ir Ziemassvētku un patiesībā visas dzīves lielais uzdevums un garīgais ceļojums.

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Lūkas evaņģēlija 2. nodaļas 15. līdz 20. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk