25.12.2016., L.Rozentāls, Lk 2:1-7, “Jāzeps un Marija: stāsts par diviem, kas neizrunājās”

Pastāsti citiem

Pastāv divas versijas par Jēzus dzimšanu un ar to saistītiem notikumiem – Lūkas evaņģēlijā Marijas redzējumā, bet Mateja evaņģēlijā Jāzepa redzējumā. Liela daļa no šīm perspektīvām saistās ar iekšējiem pārdzīvojumiem un drāmām, arī garīgām pieredzēm – Marija sastop vienu, bet Jāzeps citu eņģeli. Tā arī ir – lai ko un kā viņi abi pieredzētu, neviens no evaņģēlijiem nevēstī par kaut vienu sarunu viņu abu starpā. Viņi nesarunājas par to, ko katrs piedzīvo. Nerunā par būtisko. Neuztic viens otram savu iekšējo pasauli. Varbūt tieši šīs neuzticēšanās dēļ, ko Jēzus sajūt vēl kā pavisam mazs bērns, uzticēšanās kļūst par Viņa kaislību un lielo mērķi. Atjaunot cilvēka uzticēšanos Dievam, cilvēkiem un sev – vai arī tā mēs nevaram izteikt to, ko saucam par Pestīšanu? Uzticēšanās, atvērtība, spēja sarunāties, spēja ieklausīties, spēja pieņemt – ne tikai ārēji, bet arī iekšēji, lūk, daži atpestītas dzīves pamatmotīvi!

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Lūkas evaņģēlija 2. nodaļa, 1. līdz 7. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk