26.01.2014, I.Paičs, Mt.8:1-13, „Durvis uz citādu dzīves izjūtu”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Mateja evaņģēlijs, 8. nodaļa, 1. līdz 13. pants.

Kāpēc un kādā veidā lasīt Bībeli?
Bībelē rakstītā mērķis nav mūs informēt, bet gan transformēt. Nevis sniegt zināšanas, bet radīt pārmaiņas katrā lasītājā. Jēzus nerunā par abstraktiem principiem, Viņš rāda mums reālas iespējas, kuras mums jāmācās izmantot, lai mūsu dzīve kļūtu citāda.
Mēs esam dažādi un katrs citādi dzirdam un uztveram evaņģēlija vārdus. Tas nozīmē, ka nav viena pareizā Bībeles skaidrojuma. Katram ir savs ceļš pie Jēzus.
Lai sadzirdētu Bībelē sacīto, ir nepieciešams iekšējs izsalkums, savas vajadzības vai trūkuma apzināšanās un mērķis – izmantot šo iespēju satikties ar Kādu, kuru es meklēju savā dzīvē katru mirkli.

Print Friendly
Lasīt tālāk