26.02.2015., K.Simanovičs, 2kor 6:1-10, “Dāvināts lietošanai”

Kaspars Simanovičs

Pastāsti citiem

Kas ir ticība? Kas ir cilvēkiem dāvātā Dieva žēlastība? Senas pagātnes relikts, nezināmas nākotnes apsolījums, vai pavisam deformēti priekšstati par realitāti? No atbildes būs atkarīgs tas, vai tikai neesam šo žēlastību saņēmuši velti. Apustulis Pāvils ir pārliecināts, ka nav nekā tagadnīgāka un aktuālāka par Dieva žēlastību, jo tieši tā palīdz dzīvot reālo ikdienas dzīvi…

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Pāvila 2. vēstule korintiešiem, 6. nodaļa, 1. līdz 10. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk