26.06.2014., I.Paičs, Mt.11:25-30, “Spēka avots”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Mateja evaņģēlijs, 11.nodaļa, 25. līdz 30. pants.

Cilvēkiem labpatīk raudzīties uz sevi kā uz visu savas dzīves resursu avotu. Daudzas labi domātas grāmatas mūs mudina: maini savu domāšanu, tad mainīsies arī tavas dzīves apstākļi, atrodi sevī spēku dzīvot, atklāj savus iekšējos spēka avotus. Bet vai tas darbojas?
Cilvēks pats par sevi tomēr nav visa labā avots. Cilvēks ir kā māla trauks – cik daudz Dieva dvašas tajā tiek iepildīts, tik tajā ir. Spēka un gaismas avoti nav mūsos, kaut arī mēs varam tos lietot un caur mums tie var atklāties un darboties. Cilvēks Bībeles izpratnē ir tikai spogulis – ja tas ir pievērsts gaismai, tas atstaro gaismu.
Ticība ir spēka avots. Ne ticība sev un savam „ticīgumam”, bet ticība, kura pieņem to, ko Dievs ir sacījis un darījis, neskatās uz sevi, bet vienīgi uz Dievu. Mūsu spēka avots ir tieši tajā, ka mēs nepaļaujamies uz saviem iekšējiem resursiem, bet esam atvērti tam, kas ir Dievs.

Print Friendly
Lasīt tālāk