26.07.2014., K.Simanovičs, Rom.6:3-11, “Starp dzīvību un nāvi”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Pāvila vēstule Romiešiem, 6. nodaļa, 3. līdz 11. pants.

Vai zināt, kas ir metonīmija? Neskaitāmi daudzus tās piemērus viegli atrast gan mūsu ikdienas gaitās, gan arī Bībelē. Metonīmiju samērā bieži var attiecināt uz Jaunās Derības tekstiem – it īpaši par nāvi, miršanu un augšāmcelšanos. Pastāv gan reāla iespēja, ka mūsu bailes no nāves ir tik lielas, ka Jaunās Derības tekstus uztveram pārāk tieši un burtiski, īpaši jau stāstus par pārtapšanu. Spilgts piemērs ir rakstu vieta par Saulu jeb Pāvilu, bet ne tikai tā.
„Varbūt pirmo Jēzus mācekļu piedzīvotā miera un paļāvības izjūta, tajā skaitā spēja samierināties ar nāvi, nebija saistīta ar fantāzijām par aizkapa dzīvi „tur”, bet ar labāk izprastu un pilnasinīgi izdzīvotu dzīvi „šeit”. [..] Kas ir vieglāk – dzīvot fantāzijās par debešķīgu aizkapa dzīvi sev un elli saviem ienaidniekiem, vai neatdarīt ļaunu ar ļaunu, mīlēt savus ienaidniekus un darīt labu tiem, kas tevi vajā? Jēzus vēstījums bija par šo otro – dzīve var būt labāka, ir iespējams dzīvot citādāk.”

Print Friendly
Lasīt tālāk