27.04.2014, I.Paičs, Jņ 20:19-31, “Lieldienu uzdevums mums”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Jāņa evaņģēlijs, 20. nodaļa, 19. līdz 31. pants.

Mēs esam gājuši cauri ciešanu laikam un Lieldienu notikumiem, lai caur to iepazītu Jēzu. Un šai – pārējiem cilvēkiem nepazīstamajai – pasaulei, kuru esam ieraudzījuši Jēzū, ir jātop redzamai Viņa mācekļos – mūsos. Tas ir Lieldienu uzdevums. Tagad tie esam mēs, kuru dzīvēs jātop redzamai Dieva mīlestībai un klātbūtnei. Mēs esam radīti, lai nestu sevī Dieva tēlu un līdzību.
Kā to darīt? Jēzus kalpošanas centrālā tēma ir grēku piedošana – tā mēs varam iemantot mieru ar Dievu un viens ar otru, to dziļo mieru, kas dziedina mūsu sirdis un mūsu dzīves.
Katram no mums ir kāds pazīstams cilvēks, kuram nepieciešama piedošana, izlīgums, miers, vajadzīgs kāds, kurš par spīti visam, kāds šis cilvēks ir bijis un varbūt turpina būt, būtu gatavs stāties viņam līdzās un sacīt: „Miers ar tevi! Ņem garu dzīvot citu dzīvi!” Augšāmceltais Kungs mūs aicina izlīgt ar cilvēkiem, sniegt viņiem piedošanu un cerību, tad caur mums Lieldienu pamošanās un spēks ies plašumā.

Print Friendly
Lasīt tālāk