27.08.2017., L.Rozentāls, Jņ 6:30-35, “Svētais Vakarēdiens – nevis izsniegšanas lodziņš, bet mielasts”

Pastāsti citiem

Jēzus ir pavēlējis mums turēt mielastu. Bet mēs esam kaut kā šo lielāko ietvaru atstājuši novārtā un nākam pie Vakarēdiena kā pie lodziņa, kur mums izsniedz kādu maizes un vīna devu. Bet Vakarēdiens nav lodziņš, tas ir mielasts. Un nevis bēdīgs bēru, bet priecīgs dzīves mielasts.

Mēs neapēdam Jēzu, mēs ēdam maizi un dzeram vīnu īpašā noskaņā, uzticībā, atvērtībā viens otram, nereti tiešām vienīgā vietā uz pasaules, kurā mēs – tieši šie cilvēki, kas tajā brīdī esam kopā, arī varam piedzīvot šo kopību. Mēs nevis dabūjam sevī gabaliņu no šī atšķirīgā, pārpasaulīgā Dieva, bet gan pieredzam no citām atšķirīgu kopību, atšķirīgu gaisotni, draudzīgumu, atvērtību, sirsnību. Mēs esam ne tik daudz koncentrējušies uz to, ko ēdam, bet ar ko kopā ēdam – kā katrā mielastā, kas ir šī vārda cienīgs.

Mācītājs Linards Rozentāls.
Lasījums: Jāņa evaņģēlija 6. nodaļa, 30. līdz 35. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk