27.09.2014., K.Simanovičs, Jon.3:10-4:11, “Ko darīt ar dusmām?”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Jonas grāmata, 3. nodaļas 10. pants līdz 4. nodaļas 11. pants.

Svētajos Rakstos lasot Jonas grāmatu, nākas aizdomāties par samērā plašu jautājumu loku. Cik gan bieži mēs dusmu un spēcīgas netaisnības izjūtas dēļ nejūtamies tāpat, kā šī stāsta galvenais varonis? Dievs gan piedāvā perspektīvas maiņu. Dažkārt tas notiek, kad saklausām savas sirdsbalss uzdotus jautājumus, kas liek vismaz apstāties un padomāt. Protams, varam izlikties šos jautājumus nedzirdam – tas katra paša ziņā, taču sena kā pasaule ir atziņa, ka dusmas ārda, nevis palīdz veidot attiecības ar citiem cilvēkiem un pasauli kopumā.
„Nav iespējams pasauli un cilvēkus tajā „pielocīt” sev un savām iegribām, tad dusmas būs vienīgais iznākums. Taču ir iespējams mācīties saskatīt pasauli visā tās krāšņumā un plašumā, mācīties saprast, ka katrai lietai, norisei, cilvēkam ir sava vieta un laiks – arī man. Ne jau manas dusmas maina pasauli. Pasauli maina saprātīga un līdzcietīga rīcība. Jā, Jona dusmojās par savas darbības rezultātu, un tomēr šis rezultāts bija – negribīgi, sakostiem zobiem, aiz izmisuma, bailēs pats par savu dzīvību, viņš tomēr gāja un darīja tā, kā Dievs teica, un tūkstošiem cilvēku dzīves izmainījās uz labu.”

Print Friendly
Lasīt tālāk