27.09.2015., K.Simanovičs, Mk 9:38-50, “Kur novilkt robežu?”

Pastāsti citiem

Pasaulē notiek cīņa par robežām – kādi tās labprāt nojauc; kādi tās labprāt ceļ; kādi, savukārt, esošās robežas ignorē un pārkāpj. Un nekad jau nav bijis citādāk. Cilvēces vēsturē tie ir tikai īsi, atsevišķi mirkļi, kad starp iesaistītajām pusēm panāktās vienošanās tiek ievērotas – lielākoties robežas allaž tiek apšaubītas un izaicinātas. Tā tas ir valstu un nāciju līmenī, līdzīgi – arī atsevišķu grupu un indivīdu līmenī. Saprast, kur sākos un beidzos es – mana būtība, mana atbildība, manas intereses – nav viegls uzdevums. Tas ir jāapgūst visas dzīves garumā. Un tam pamatā ir pašizpratnes jautājums – kas ir mana identitāte, kāda ir mana vērtība, kas ir manas dzīves jēga, mērķi, uzdevumi…

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Marka evaņģēlija 9. nodaļa, 38. līdz 50. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk