27.11.2016., L.Rozentāls, Jes 2:1-5, “Ļauties sevis uzskaņošanai”

Pastāsti citiem

Adventa laiks ir noskaņošanās uz to, kas sāk skanēt ar Kristus piedzimšanu. Advents ir noskaņošanās tam, no kā mēs – cilvēki – gada laikā ar visām dzīves peripetijām un turbulencēm parasti novirzāmies. Mēs esam kā tāds instruments, kas vienkārši noskaņojas. Neizbēgami, tur neko nevar darīt, mūsu pamatizjūta, domāšana, izpratne par Dievu noteikta laika posma noskaņojas un atkrīt atpakaļ jau zināmajos šablonos, klišejas, tradicionālos pieņēmumos un mūsu pašu konstrukcijās. Instruments, ar kuru no sākuma izspēlēt niansētas un smalkas lietas, pēc zināma pārtop vienā pasākumā, no kurā nāk bieži ļoti griezīgas un agresīvas skaņas. Advents mūsu uzmanību – gribam vai negribam – pievērš autentiskumam, sākumam, Kristus nākšanai pasaulē, Dievam, kādu mēs Viņu varam pazīt caur Jēzu.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Jesajas grāmatas 2. nodaļa, 1. līdz 5. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk