27.12.2014., I.Paičs, Jņ 1:14,16-18, “Kā piedzīvot Ziemsvētkus”

Pastāsti citiem

Kas Jēzū ir tāds īpašs? Ja to būtu iespējams pateikt ar vārdiem, tad Jēzus nākšanai pasaulē nebūtu lielas nozīmes. Nevar ar vārdiem pateikt to, ko Dievs izvēlējies sacīt caur reālu cilvēka dzīvi. Viena no galvenajām kristietības atziņām ir tā, ka mēs nevaram aizstāt sastapšanos ar Jēzu ne ar ko citu – nedz ar gudrām formulām un atziņām, nedz vārdiem. Pateicoties Kristum Dievs ir iemājojis kādā dziļākā esības līmenī nekā darbojas vārdi, domas vai idejas.
Tikai tad, kad cilvēks ir ne tikai dzirdējis, bet pārdzīvojis un piedzīvojis šos lielos vārdus – mīlestība, žēlastība, patiesība, Dievs – viņš ne tikai spēj mainīties, bet nespēj vairs palikt tāds kā agrāk.
Dievs ir dzīva īstenība. Pirmais solis ir Viņu pazīt ar prātu, bet ar to ir par maz. Otrais solis ir pieredzēt šo Kristus impulsu iemiesotu savā dvēselē. Tāpēc Jēzus ir dzimis, lai no prāta atziņas Dievs ienāktu cilvēka sirdī, ienesot tur ļoti savādo un neparasto mieru un prieku, kas rodas tad, kad cilvēka dvēselē ir iemiesojies Dievs…

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Jāņa evaņģēlijs, 1. nodaļa, 14. un 16. līdz 18. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk