28.01.2017., L.Rozentāls, 2Moz 33:18-23, “Kritiski meklēt Dieva godību”

Pastāsti citiem

Katrā no mums atrodas iekšēja pils, kuras vissvētākajā vietā, pašā centrā mājo Dievs. Ikviens, kurš sāk lūgt klusumā, sper soli pils iekšienē, taču tikai Dievs pats var ņemt tevi pie rokas un vadīt sev tuvāk. Paši uz priekšu mēs netiekam. Nav nekāds noslēpums, ka mūsdienās pēc mistiskās pieredzes, iekšējās pieredzes ilgojas daudzi – un ne jau tikai baznīcā. Varbūt tā ir zīme tam, ka cilvēki šajā krīžu pārņemtajā, nepārskatāmajā un neprognozējamā pasaulē ilgojas turēties pie mūžīgā un sajust bezgalības pieskārienu. Diemžēl daudzi to meklē un neatrod ierastās baznīcas vidē, kur sastop tās pašas krīzes, nepārskatāmību un neprognozējamību – tikai nedaudz citā izpildījumā. Taču cilvēka dvēsele ilgojas pēc būtības. Iekšējā pieredze dzimst no ārējas pieredzes. Vispirms ir fakti. Tie ir. Nav iespējama autentiska iekšēja pieredze, kas ir pretrunā ar Dieva Vārda patiesību, kas atklājusies Jēzu. Šo iekšējo pieredzi ir jāpārbauda pēc Jēzus. Pēc mīlestības, tolerances, līdzcietības Gara. Tikai tad tā ir būtiska. Tikai tad tā nav pelavas un tukša vēja pūsma. Tāpēc – jo īpaši mūsu laikmetā – izšķiroši svarīgi kļūst būt zinošam un domājošam, kritiski domājošām, spējīgam atklāt un atmaskot mūsdienu jūsmotāju radītos tekstus un viedokļus. Arī garīgajā dzīvē mēs nedrīkstam būt pēcpatiesības cilvēki, kuri vadās pēc moto – man ir tiesības uz saviem faktiem un par neko citu pat dzirdēt negribu.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: 2. Mozus grāmatas 33. nodaļa, 18. līdz 23. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk