28.07.2016., I.Paičs, Mt 26:69-75, “Gaiļa dziesma”

Pastāsti citiem

Šī Rakstu vieta mudina mūs pamosties, līdzīgi Pēterim, un dzīvot ar pilnu apziņu. Vai es zinu, kas ir Kristus vēsts? Vai es zinu, kāpēc pasaule to nepieņem? Vai es esmu atradis priekš sevis atbildes, kuras derētu ne tikai kristiešu bariņā, bet arī neticīgo priekšā? Atbildes, kas tiem, kas vēl ceļā, liktu nevis nicināt un apsmaidīt kristīgo ticību, bet atklātu viņiem, ka runa ir par reālām, lietojamām, īstām atbildēm uz mūsu jautājumiem…
Pēteris nebija gatavs “dot norēķinu par savu ticību”. Vai esam gatavi mēs? Ko Kristus mums ir mācījis? Kā to paust? Vai tu to zini? Ja nē, ir pēdējais laiks tam pievērst vislielāko uzmanību, lai arī tev nesanāktu “nejauši” parādīt, ka pašas svarīgākās ticības atziņas tā arī paslīdējušas garām ausīm un sirdij.

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Mateja evaņģēlija 26. nodaļa, 69. līdz 75. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk