28.09.2014., L.Rozentāls, Mt.21:23-32

Pastāsti citiem

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Mateja evaņģēlijs, 21. nodaļa, 23. līdz 32. pants.