28.10.2017., L.Rozentāls, 5Moz 34:1-12, “Nākotne, kurā neieiesim”

Pastāsti citiem

Zīmīgi, ka Israēla tautai savā nākotnē bija jāieiet bez Mozus, bez sava lielā vadītāja un mācītāja, bez sava lielā ceļa rādītāja, kurš vienmēr viņus uzklausīja, stāvēja kopā ar viņiem Dieva priekšā, patiesībā, stāvēja jau viņš viens, tie citi tā tramīgi mazliet aizmugurē. Nu, apmēram, tāpat kā mēs te baznīcā – mācītājs izbīdīts pa priekšu pie altāra, pārējie tā tramīgi un bijīgi drošības labad zināmā atstatumā.

Tieši tā ir tā lieta, kura nākotnes baznīcā varētu būt citādāka. Par šo lietu vairāk šajā sprediķis.

Mācītājs Linards Rozentāls.
Lasījums: 5. Mozus grāmatas 34. nodaļas 1. līdz 12. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk