28.12.2013, K.Simanovičs, Jer 23:5-6, “Dzīves potenciāls un mūsu atbildība”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Jeremijas grāmata, 23. nodaļa, 5. līdz 6. pants

Kas ir vajadzīgs, lai notiktu īstas, reālas pārmaiņas? Pirmkārt, vispirms būtu jāapzinās nepieciešamība pēc tām, taču vēl vajadzīga arī drosme, zināšanas, prasmes un nereti –
reāla vara. Tie ir paši svarīgākie pārmaiņu instrumenti. Taču neaizmirsīsim, ka pēdējā konsekvencē jebkuru patiesu pārmaiņu izejas punkts ir dievišķā providence.
„No vienas puses, Dievs ir tas, kurš kādā konkrētā vēstures brīdī valdnieka troni ļaus iemantot tādam valdniekam, kas apveltīts ar veselo saprātu, drosmi un dotībām; tajā pašā laikā, tas tomēr būs konkrēts cilvēks, kurš ar savu rīcību īstenos tiesu un taisnību. Kā tad īsti ir – kurš ir procesu virzītājs, lietu kārtotājs un īstenotājs – Dievs vai cilvēks? Patiesībā pretrunas šeit nav. Dievs veic lielās izmaiņas, lai mums rastos iespējas kļūt par aktīviem līdzdalībniekiem mazajās lietās. Dieva suverēnā griba šajā pasaulē izpaužas kā iespējas, kā attiecīgās situācijas potenciāls, kuru mēs varam iemiesot un darīt redzamu.”

Print Friendly
Lasīt tālāk