29.04.2017., K.Simanovičs, 1Jņ 5:4-10, “Uzvarēt pasauli”

Pastāsti citiem

“..arī mana dzīve, lai cik niecīga tā man pašam šķistu, ir vienota ar Dievu; arī mana dzīve ar visiem tās kreņķiem, pārdzīvojumiem un nebūšanām tomēr ir tā vērta, lai to izdzīvotu ar prieku, ļaujot visai pieejamai enerģijai atraisīt manī ielikto potenciālu; arī mana dzīve, lai cik īsa subjektīvi tā liktos, patiesībā nevienu brīdi nekur nepazūd, bet aizvien tiek mūžīgā, dzīvā Dieva uzlūkota. Šāda ticība uzvar pasauli un tās nolemtību, šāda ticība ir piedzimšana no Dieva, kvalitatīvi citādākas dzīves sākums. Šāda ticība ir savienošanās ar Kristus iemiesoto valstību; ticība nozīmē atvērtību, uzdrīkstēšanos, ļaušanos Dieva dotajai cerībai, pārmaiņām.”

Mācītājs: Kaspars Simanovičs.
Lasījums: Jāņa 1. vēstules 5. nodaļa, 4. līdz 10. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk